o. Tomasz Nowak OP

Kaznodzieja wędrowny

Kaznodzieja wędrowny, wykładowca homiletyki, przeor klasztoru dominikanów w Łodzi. Jest współtwórcą Dominikańskiego Ośrodka Kaznodziejskiego. Jego największą pasją jest głoszenie Ewangelii i muzyka, szczególnie jazz. Towarzyszy różnym inicjatywom związanym z modlitwą i muzyką uwielbienia.

   

inni goście